Sveiki !

Alytaus miesto „Zonta“ klubas tarptautinėje organizacijoje „Zonta International“ buvo įregistruotas 1995 metų gruodžio 28 dieną. Jau daugiau kaip dvidešimt metų esame šios tarptautinės organizacijos 1526-uoju klubu.

Keitėsi klubo narės, prezidentės, bet klubas visada buvo ir išliko visuomenine organizacija, vienijančia alytiškes, siekiančias gerinti moterų ir mergaičių padėtį, tarnauti kilniems labdaringos veiklos tikslams.

Esame garbingos tarptautinės organizacijos, turinčios ilgametę veiklos patirtį, padalinys, todėl savo veiklos tikslus, įgyvendinamus projektus deriname su bendra veiklos strategija ir taktika.

Šiuo metu Alytaus „Zontos“ klubas vienija 26 nares.

Būdamos visos kartu galime subrandinti genialias idėjas ir rasti būdus joms įgyvendinti.

Visos kartu į vieną visumą galime sutelkti gyvenimiškąją ir darbo patirtį, išmintį, finansines galimybes, kad mūsų skleidžiamas gėris, parama, atjauta, meilė pasiektų tuos, kuriems to labiausiai reikia.

 

APIE KLUBĄ

Zonta klubas Alytus
Klubo numeris 1526
Įsteigta 1995 m. gruodžio 28 d.
Susirinkimai
Kiekvieno mėnesio trečias ketvirtadienis
Kontaktai: prezidentė Violeta Skudrienė, el. p. violeta.skudriene@gmail.com