Projektai

Content/photo to come

layout1

layout2

Test

2018-2019 m.

 

2015–2017 m.

Konferencija „Smurtui – ne“. „Zontos“, „Rotary“ ir Dzūkijos LIONS klubų labdaros vakaras. Merginų, moterų kova su onkologinėmis ligomis. Dėmesys „Drevinuko“ mokyklos-darželio neįgaliems vaikams. Bendradarbiavimas su „Rotary“ ir LIONS klubais. Klubo žinomumo didinimas ir tinklalapio kūrimas. Dalyvavimas bendruose projektuose su kitais klubais. „Zontos“ Alytaus klubo narių gausinimas.

2013–2015 m.

Pagrindinis dėmesys skirtas moterų savišvietai, savo krašto pažinimui (susitikimams su kultūros, visuomenės veikėjais). Jungtiniai „Zontos“, „Rotary“ ir Dzūkijos LIONS klubų labdaros vakarai. Rumbonių senelių globos namų patalpų renovacijos rėmimas. „Drevinuko“ mokyklai-darželiui nupirkta specialioji įranga, Alytaus valstybinių vaikų globos namų auklėtiniams surengtos profesinio mokymo ekskursijos į įmones „Dainava“ ir „Baldeka“.

2011–2013 m.

Surengti du bendri „Zontos“, „Rotary“ ir Dzūkijos LIONS klubų labdaros vakarai. Surinktos lėšos skirtos Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninei širdies stimuliatoriui įsigyti, aklųjų ir silpnaregių bendruomenės nariams nupirktos reikalingos sveikatingumo priemonės, renovuoti Rumbonių senelių namai. Surengtas ir atgaivintas tradicinis „Zontos“ labdaros šokių vakaras, už jo metu paaukotas lėšas kurčiai mergaitei nupirktas klausos aparatas. Aktyvi zontiečių savišvieta ir saviugda: ekskursijos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, projektas „Zontietės zontietėms“, daug dėmesio skirta krašto pažinimui. Delegatės teise 2012 m. dalyvauta konvencijoje Turine (Italija), 2013 m. – D-13 konferencijoje Sanese (Norvegija).

2009–2011 m.

Daugiausia dėmesio skirta klubo narių gausinimui, pasiektas narių skaičius – 33. Priimtas projektas dvejus metus remti vaikus, turinčius klausos negalią, nupirkti klausos aparatai. Įgyvendinta zontiečių mintis bendram labdaros vakarui susivienyti „Zontos“, „Rotary“ ir Dzūkijos LIONS klubams. Pirmasis toks labdaros vakaras įvyko 2009 m. Užmegzti ryšiai su Latvijos ir Belgijos „Zontos“ klubais. Su šių šalių zontietėmis susitikta Rygoje ir Briuselyje. Žiniasklaidoje buvo nuolat informuojama apie „Zontos“ Alytaus klubą. Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje paminėta klubo įkūrimo 15 metų sukaktis.

2007–2009 m.

Vykdytas projektas „Mergaičių ir moterų socialinių įgūdžių, savigarbos ir pilietiškumo ugdymas“. Darbas su „Padovanokim šypseną“ vaikų dienos centru, Alytaus valstybinių vaikų globos namų mergaitėmis. Vykdant „Socrates Grundtvig“ projektą „Aktyvus tėvų mokymas“ išleista knyga-vadovas tėvams „Jūsų vaikas, mokykla ir jūs – tėveliai“. Materialiai paremtos bėdoje ir nepritekliuose atsidūrusios moterys. Dėmesys „Zontos“ klubo identitetui stiprinti (pagamintos geltonų rožių segės, šalikėliai su „Zontos“ simbolika, Alytaus centre pasodintas geltonų rožių rožynas).

2005–2007 m.

Sutvarkyta „Zontos“ Alytaus klubo teisinė dokumentacija, įformintas paramos gavėjo statusas. Sukurtas klubo tinklalapis. Sukauptas paramos biudžetas, dalis lėšų skirta neįgaliems vaikams. „Nemunas Park“ paminėtas klubo dešimtmetis.

2003–2005 m.

Daug dėmesio skirta „Drevinuko“ mokyklai-darželiui. Įgyvendintas tarptautinis projektas „Neįgalių vaikų integracija į visuomenę“; bendradarbiauta su partneriais iš Čekijos, Rumunijos ir Portugalijos. 2004 m. išleistas informacinis leidinys „Neįgalaus vaiko integracija į visuomenę“. Rūpintasi, kad Lietuvoje būtų įsteigta naujų klubų. Ypač daug dirbta su „Zontos“ Kauno klubu.

2001–2003 m.

Inicijuoti „Geltonosios rožės“ vakarai. Jų metu surinktos lėšos (2002 m. – 3800 Lt, 2003 m. – 4900 Lt) skirtos
„Drevinuko“ mokyklai-darželiui įsigyti kineziterapijos įrangai. Surengta jubiliejinė „Zontos“ klubų konferencija „Moterų vaidmuo Lietuvos politiniame ir visuomeniniame gyvenime“. 2003 m. dalyvauta konferencijoje „Moterų imigrančių gyvenimo kokybė Skandinavijos šalyse“ Kopenhagoje.

1999–2001 m.

Įsteigtas Alytaus miesto moterų krizių centras, „Drevinuko“ mokyklos-darželio tolesnis programos įgyvendinimas: įsteigtas kineziterapijos kabinetas, tradiciniai susitikimai su įstaigos bendruomene Rugsėjo 1-osios ir Kalėdų proga. „Zontos“ Marijampolės klubo steigėja (nuolatinis ryšių palaikymas su klubu, bendros išvykos, labdaros vakarai). Alytaus „Zontos“ žinomumo visuomenėje stiprinimas. Bendradarbiavimas su žiniasklaida, labdaros vakarai, išvykos padėjo klubui tapti žinomam, išaugo narių skaičius. 2011 m. išleistas leidinukas apie Alytaus klubo veiklą lietuvių ir anglų kalbomis. Pradėti globoti Pivašiūnų senelių namai. Dalyvauta D-13 konferencijose Kopenhagoje ir Stavangeryje, konferencijoje apie moterų ir vyrų lygias galimybes Vilniuje, dviejuose Lietuvos moterų suvažiavimuose, vadybos ir juridiniais klausimais tobulintasi Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Airijoje.Į

1997–1999 m.

Paramos „Drevinuko“ mokyklai-darželiui programos tolesnis vykdymas ir įgyvendinimas. Neįgaliam berniukui nupirkta ypatinga rašomoji mašinėlė. Prie to prisidėjo ir D-13 valdyba. Imti rengti klubo labdaros vakarai. Pradėta Alytaus miesto moterų krizių centro pirmojo etapo įgyvendinimo programa. Suburtas savanorių pagalbininkių būrys. Palaikyti glaudūs ryšiai su „Zonta International“ ir Danijos „Zontos“ klubais.
1998 m. dalyvauta konvencijoje Paryžiuje.

Nyheder

SE NYHEDER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.